Ponúkané služby

  1. Služby poskytované na - Projektovú a inžiniersku činnosť v elektroenergetike :

 • komplexná príprava stavieb v elektroenergetike
 • vypracovanie štúdii
 • stanovenie časových a finančných nárokov
 • príprava projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie
 • príprava projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s napäťovou úrovňou: NN, VN, VVN
 • príprava montážnej projektovej dokumentácie
 • projekt organizácie výstavby
 • inžinierska činnosť
 • zastupovanie investora (zákazníka) vo vzťahu voči energetickej spoločnosti
 • poradenská činnosť
 • výkon autorského dozoru
 • projektový manažment - vedenie stavieb • 2. Služby poskytované na - Elektromontáže v elektroenergetike :

 • vypracovanie cenovej ponuky na Vami požadovaný rozsah
 • projekčné práce
 • zabezpečenie schvaľovacích a povoľovacích procesov, certifikátov a povolení na príslušných inštitúciách
 • dodávky materiálu
 • montáž materiálu
 • demontáž
 • rekonštrukcie, úpravy
 • revízia elektrického zariadenia
 • uvedenie do prevádzky
 • záručný a pozáručný servis • 3. Služby poskytované na - Fotovoltaické strešné elektrárne / FVE / :

 • ekonomické hodnotenie
 • výber technológie a určenie výkonu fotovoltického systému
 • výber režimu predaja vyrobenej elektrickej energie
 • overenie možnosti a spôsobu vyvedenia výkonu do distribučnej siete
 • vyhodnotenie možností financovania
 • stanovenie rozpočtu a harmonogramu FVE
 • príprava podkladov pre banku v prípade úveru
 • podanie žiadosti o pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy
 • projektovanie fotovoltaickej elektrárne
 • technické a obchodné zastúpenie pri komunikácii s distribučnou spoločnosťou
 • montáž, technológie (fotovoltické panely, konštrukcie, kabeláž a pripojenie na uzemnenie, striedače, oživenie systému, komunikácia s PC, meranie)
 • revízia elektrického zariadenia
 • zaškolenie obsluhy FVE
 • záručný a pozáručný servis • 4. Služby poskytované na – Prenájom domiešavača so šoférom, preprava betónu

  Prepravné služby cestnej nákladnej dopravy

 • domiešavač MAN, 06/2007, 8 m3, na prepravu betónu
 • výhoda – predĺžený výpust na 6 metrov
 • dobré na betónovanie na vzdialenosť do 6 metrov od domiešavača na neprístupných miestach


  | Design : www.360virtualne.sk   author: www.360virtualne.sk