Novinky::

Výhodná investícia do fotovoltickej stešnej elektrárne.
Máme fotovoltaické panely aj na vlastných budovách firmy !!!

Referencie - projektovanie a inžiniering v elektroenergetike
| 2008 - 2015 |

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ NA EL. STANICIACH, TRAFOSTANICIACH, FVE

Obchodný názov objednávateľa :
Predmet plnenia :
Termín plnenia :

APRO, s.r.o.
Kukučínova 2596/4, 075 01  Trebišov

Realizácia optických sietí klaster:
ZL-1, Želovce
PO-1, Pôtor
PT-2, Poltár
DS-1, Dolná Strehová
VI-1, Vinica
LI-1, Litava
BZ-1, Bzovík
BC-1, Bušince
CB-1, Č. Vrbovok
KnR-1, Kokava nad Rimavicou
KK-1, Kamenné Kosihy
DI-1, Divín
LE-1, Lesenice
MC-2, Mučín
MY-2, Mýtna
NH-1, Nové Hony
SE-1, Senné
TO-1, Točnica
VnI-1, Veľká nad Ipľom
VvnI-1, Veľká Ves nad Ipľom

(optické siete)
09/2015 – 12/2015

Telco, s.r.o.
M. R. Štefánika 60/2368, 075 01  Trebišov

Realizácia optických sietí klaster : SnB-1, Streda nad Bodrogom
ST-4, Stanča
MI-1, Michaľany
KU-2, Kuzmice
VT-2, Veľké Trakany
SC-1, Sečovce
VKa-1, Veľký Kamenec
CR-3, Čerhov
SV-2, Svinice
NS-1, Novosad

(optické siete)
10/2015 – 12/2015

VSD a.s.
Mlynská 31,
042 91 Košice

ES K. Chlmec - výmena 4 ks odpájačov
(sekundárna a silová časť)

11/2015 – 11/2015

VSD a.s.
Mlynská 31,
042 91 Košice

ES KE Západ - výmena 4 ks odpájačov
(sekundárna a silová časť)

10/2015 – 10/2015

PRETERM, s.r.o.
Sadovská,
075 01  Trebišov

Objekt vrátnice
(elektroinštalácia)

09/2015 – 09/2015

APRO, s.r.o.
Kukučínova 2596/4, 075 01  Trebišov

Nový Majer
(žiadosti o pripojenie)

09/2015 – 09/2015

Obec Haniska
Haniska 248, 044 57 Haniska

Haniská - prekládka VN vedenia
(preložka VN vzdušného vedenia do zeme)

09/2015 – 09/2015

GASTROMILA, spol. s.r.o.,
Piešťanská 2,
040 11  Košice

Novostavba kuchyne s jedálňou
(napájací rozvod, elektrická prípojka, úprava VN vedenia)

04/2015 - 09/2015

Ministerstvo vnútra SR,
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Rekonštrukcia a modernizácia objektu OR PZ Trebišov
(fotovoltická elektráreň)

08/2015 – 08/2015

E-MAX INTERNET & IT s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01  Trebišov

Realizácia telekomunikačných prípojok Sečovce, ul. Štúrova, Okružná, Obchodná
(pptická sieť, inžiniering)

08/2015 – 11/2015

APRO, s.r.o.
Kukučínova 2596/4, 075 01  Trebišov

Rodinný dom prestavba Kuzmice
(elektrická prípojka, napájací rozvod)

08/2015 – 08/2015

APRO, s.r.o.
Kukučínova 2596/4, 075 01  Trebišov

Rodinný dom prestavba Slovenské Nové Mesto
(elektrická prípojka, napájací rozvod)

08/2015 – 08/2015

APRO, s.r.o.
Kukučínova 2596/4, 075 01  Trebišov

Poľnohospodársky areál ABG Trebišov
(elektrická prípojka, napájací rozvod, elektroinštalácia, bleskozvod)

06/2015 – 08/2015

VSD a.s.
Mlynská 31,
042 91 Košice

ES 110/22kV Prakovce – rekonštrukcia PSP (R 22kV)
  (sekundárna časť, silová časť, riadiaci a informačný systém)

05/2015 – 08/2015

APRO, s.r.o.
Kukučínova 2596/4, 075 01  Trebišov

Prestavba a rekonštrukcia kultúrneho domu na baliareň potravinárskych výrobkov (elektrická prípojka, napájací rozvod)

03/2015 – 04/2015

APRO, s.r.o.
Kukučínova 2596/4, 075 01  Trebišov

Kaštieľ v Trebišove – obnova jazdiarne
(elektroinštalácia, bleskozvod, napájací rozvod)

03/2015 – 04/2015

APRO, s.r.o.
Kukučínova 2596/4, 075 01  Trebišov

PD Realizácia optických sietí

 • Klaster RO-1 Rožňava
 • Klaster VD-2 V. Dravce
 • 01/2015 – 12/2015
  Marek Šlepkovský, Za potokom 124/1, Michaľany

  Novostavba rodinného domu Úpor
  (elektrická prípojka, napájací rozvod)

  12/2014 – 12/2014

  VSD a.s.
  Mlynská 31,
  042 91 Košice

  ES Budulov, 22kV - Dozbrojenie kobky č. 1
  (sekundárna technika, silová časť)

  12/2014 – 12/2014

  VSD a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice

  Košice, realizácia projektu E-mobility pre DPMK
  (napájacie rozvody, meranie)

  11/2014 – 11/2014
  Krajník Martin,                       sídl. Okulka 15/20,             Vranov nad Topľou

  Rodinný dom-prestavba a prístavba
  (elektrická prípojka, napájací rozvod)

  10/2014 – 10/2014
  Peter Šimko s manželkou

  Rodinný dom -Bungalov 978
  (elektrická prípojka, napájací rozvod)

  09/2014 – 09/2014

  APRO, s.r.o.
  Kukučínova 2596/4, 075 01  Trebišov

  Predajné centrum stavebného materiálu
  (elektroinštalácia, bleskozvod)

  09/2014 – 09/2014

  Matej Ramšák
  Milhostovská 47, 075 01 Trebišov

  Rekonštrukcia rodinného domu
  (elektrická prípojka, napájací rozvod)

  09/2014 – 09/2014

  APRO, s.r.o.
  Kukučínova 2596/4, 075 01  Trebišov

  Rozšírenie mestského cintorína - Svätušská ulica, Kráľovský Chlmec
  (verejné osvetlenie, kamerový systém)

  09/2014 – 09/2014
  Šangríková Božena, M.R. Štefánika 1241/4, Sečovce

  Rodinný dom ul. Milhostovská 116, č. p. 410, Trebišov
  (elektrická prípojka, napájací rozvod)

  08/2014 – 08/2014
  Fedorišin Štefan,             Rakovec nad Ondavou 128

  Rodinný dom – zmena stavby
  (elektrická prípojka, napájací rozvod)

  07/2014 – 08/2014

  Ing. Miroslav Janík
  Jilemnického 18
  040 01 Košice

  Hrašovík – Výstavba TS č.3, VN prípojka a rozšírenie NN

 • Projektová dokumentácia a inžiniering
 • (Kiosková trafostanica, VN prípojka a úprava NN vedenia)

  03/2014 – 01/2016

  MADIP INVESTMENT s.r.o.
  Klincová 37/B
  821 08 Bratislava

  Michalovce – obytný súbor SNP – A7
  (fotovoltická elektráreň)

  02/2014 – 03/2014

  VSD a.s.
  Mlynská 31,
  042 91 Košice

  ES 22/10 kV Tatranská Lomnica       

 • Projektová dokumentácia    
 • a autorský dozor rekonštrukcie celej
  elektrickej stanice (silová a

  12/2013 – 02/2014
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES 110/22 kV Dobšiná – PD návrhu technologickej časti novej rozvodne (PS 32 Digitálne ochrany 110 kV, PS 50 Vlastná spotreba, PS 33 Meranie a kvalita el. energie, PS 34 Regulácia napätia a ledenie tlmiviek, PS 09 HOK – hlavná oceľová konštrukcia, POK, hlavné prípojnice, ovládacia časť R110 kV, PS 04 Transformátory a tlmivky, PS 60 Prenosové cesty, PS 61 Väzby na ASDR, PS 31 Náväznosti na riadiaci systém, PS 10 Náväznosti na R22kV).
  Projektová dokumentácia v RUPLAN 4.7.2
  (silová a sekundárna časť)
  10/2013 – 03/2014
  architecture-m spol. s r.o.
  Boženy Nemcovej 1
  093 01 Vranov nad Topľou
  obec Sečovce, obec Malá Domaša, obec Kamenná Poruba – Nájomné byty nižšieho štandardu
  (napájacie rozvody, meranie, elektroinštalácia)
  09/2013 – 12/2013
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  Holcim, Cementáreň Turňa nad Bodvou – PD rekonštrukcie, opravy sekundárnej časti tlmiviek 22kV, vrátane nových ovl. skríň a kabeláže
  (sekundárna časť)
  08/2013 – 08/2013
  HOPE TRADE s.r.o.
  Tyršovo nábrežie 11, 040 01 Košice
  Košice, Kavečianská cesta – Projekt napájacích rozvodov a návrh rozvádzačov pre bytový dom, technická pomoc
  (silová časť)
  08/2013 – 08/2013
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  Košice – Projekt napájania strojov v hale, návrh osvetlenia v hale a návrh rozvádzačov
  (silová a sekundárna časť)
  07/2013 – 07/2013
  fy. Pohm, Medzev Medzev - Projekt zmeny priameho merania na polopriame
  (silová a sekundárna časť)
  06/2013 – 06/2013
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  Malá vodná elektráreň Krompachy – PD vyvedenie výkonu a ovládanie
  (silová a sekundárna časť)
  05/2013 – 05/2013
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES 110/22 kV Svidník_PD SS a AD
  (silová a sekundárna časť)
  05/2013 – 05/2013
  pán Spišák, Plechotice Plechotice – Projekty FVE 04/2013 – 04/2013
  APRO, s.r.o.
  Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov
  Slivník – PD elektroinštalácie penziónu 03/2013 – 03/2013
  APRO, s.r.o.
  Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov
  Okr. Trebišov – el. prípojky pre tri rodinné domy 02/2013 – 02/2013
  SSE a.s.
  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
  Rimavská Sobota – ES 400/110 kV – výmena tlakovzdušných vypínačov 110 kV za elektrické + úprava, skreslenie celej rozvodne 110 kV do RUPLAN 4.7.2
  (silová, sekundárna časť, stavebná časť, statika)
  02/2013 – 12/2013
  ENERPRO, s.r.o.
  Miškovecká 6, 040 11 Košice
  ES Lemešany - Cvičné polygóny
  (sekundárna časť)
  01/2013 – 01/2013
  ENERPRO, s.r.o.
  Miškovecká 6, 040 11 Košice
  ES 110/22 kV Michalovce – Úplná rekonštrukcia
  rozvodne R22 kV
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  10/2012 – 12/2012
  fy. Proving, 069 01 Snina
  FVE 4x 100 kW + trafostanice, Snina
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  10/2012 – 10/2012
  APRO, s.r.o.
  Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov
  RD Sečovce – Inteligentná elektroinštalácia
  (silová a sekundárna časť)
  10/2012 – 10/2012
  Saller Invest, s.r.o.
  Pražská 502, 040 11 Košice
  FVE 62 kW Humenné
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  09/2012 – 09/2012
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES 110/22 kV Trebišov – Výmena akumulátorových
  batérii, návrh nového umiestnenia v novej
  akumulátorovni, návrh konvertorového systému,
  napájacie rozvody - kabeláž
  (časť – vlastná spotreba elektrickej stanice)
  08/2012 – 09/2012
  Zákazníci FVE
  Projekty fotovoltických elektrárni
  do 50 kW – 4,6 kW, 5 kW, 8 kW, 8 kW, 10 kW,
  15 kW, 17 kW,
  06/2012 – 07/2012
  PeeMDe Global a.s.
  Žriedlová 12-14, 040 01 Košice
  CASSOVAR BUSINESS CENTER, KOŠICE – Napájacie
  rozvody, príprava pre meranie a reguláciu
  (silová a sekundárna časť)
  06/2012 – 06/2012
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  EES 110/22 kV Svidník – Úplna rekonštrukcia sekundárnej
  techniky rozvodne R22 kV, a doplnenie výzbroje pre
  zber signálov do riadiaceho systému RIS z celej
  elektrickej stanice 110/22 kV, doplnenie silovej kabeláže 22 kV.
  (sekundárna časť, ochrany 22 kV, ochrany 110 kV
  automatiky regulácie a ladenia tlmiviek a
  transformátorov, vlastná spotreba, meranie el. energie,
  doplnenie riadiaceho systému, silová časť 22 kV)
  04/2012 – 07/2012
  GEON a.s.
  Horská 11/C, 831 52 Bratislava
  CASSOVAR BUSINESS CENTER, KOŠICE – Úprava trafostaníc
  (silová a sekundárna časť)
  04/2012 – 04/2012
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES 110/22 kV Trebišov – Dozbrojenie zapisovačov porúch OPAZ
  (sekundárna časť, ochrany)
  03/2012 – 04/2012
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES 110/22 kV – Úplná rekonštrukcia
  Kežmarok R22 kV
  (sekundárna časť, ochrany)
  01/2012 – 04/2012
  JACEČKO
  Vydraň 108, 068 01 Medzilaborce
  FVE 44 kW Medzilaborce
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  11/2011 – 12/2011
  PV-Projekt, s.r.o.
  Gemerská 3, 040 11 Košice
  ES Budulov – Dozbrojenie kobky R22 kW,
  silová časť a úplná rekonštrukcia sekundárnej časti
  (ovl., ochrany)
  09/2011 – 11/2011
  Europrojekt Jota 9 SK, s.r.o.
  Pražská 502, 040 11 Košice
  FVE 100 kW Humenné
  FVE 100 kW Martin
  FVE 52 kW Trebišov
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  06/2011 – 08/2011
  NetBuilding Slovakia s.r.o.
  Južná trieda 74, 040 01 Košice
  Ukončenie optického kábla v ES Dobšiná 06/2011 – 07/2011
  NetBuilding Slovakia s.r.o.
  Južná trieda 74, 040 01 Košice
  Ukončenie optického kábla v ES 400/110k
  Spišská nová Ves
  06/2011 – 07/2011
  VSE a.s.Mlynská 31
  042 91 Košice
  ES 110/22 kV – Výmena T102
  Košice Východ
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  06/2011 – 07/2011
  Saller Invest, s.r.o.
  Pražská 502, 040 11 Košice
  FVE 100 kW Košice
  FVE 100 kW Trebišov
  FVE 100 kW Snina
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  06/2011 – 08/2011
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES T.Lomnica – Výmena TL1
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  05/2011 – 07/2011
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES Lemešany, Budulov, Vranov, Prešov I a II, Spišská nová Ves II
  (sekundárna časť nap. R22 kV)
  04/2011 – 06/2011
  ENERGIA PRO s.r.o.
  Plynárenská 1,821 09 Bratislava
  Trafostanica VN/NN pre FVE 1 MW + VN prípojka
  Bátka
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  04/2011 – 05/2011
  ENERPRO, s.r.o.
  Miškovecká 6, 040 11 Košice
  Trafostanica VN/NN pre FVE 0,6 MW
  Turany nad Ondavou
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  04/2011 – 05/2011
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES Prešov II – Analyzátorov kvality
  (sekundárna časť v R22 kV)
  03/2011 – 05/2011
  ENERGIA PRO s.r.o.
  Plynárenská 1,821 09 Bratislava
  Trafostanica VN/NN pre FVE 1 MW + VN prípojka
  Veľké Revištia
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  03/2011 – 05/2011
  ENERPRO, s.r.o.
  Miškovecká 6, 040 11 Košice
  Trafostanica VN/NN pre FVE 1 MW
  Tušice
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  03/2011 – 03/2011
  ENERPRO, s.r.o.
  Miškovecká 6, 040 11 Košice
  Trafostanica VN/NN pre FVE 1 MW
  Sobrance
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  02/2011 – 03/2011
  ENERPRO, s.r.o.
  Miškovecká 6, 040 11 Košice
  FVE 50 kW Kulturpark
  Košice
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  02/2011 – 04/2011
  GEON ENERGY, s.r.o.
  Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
  TS1 VN/NN 4x 1000 kVA + úpravy ovl. TS2
  Cassovar
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  02/2011 – 05/2011
  PILEX SLOVAKIA s.r.o.
  Kopčianska 15,851 01 Bratislava
  Úpravy R22 kV, 5 ks kobiek
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  12/2010 – 02/2011
  EKOVOLT, spol. s.r.o.
  Mlynská 1323, 053 11 Smyžany
  Trafostanica VN/NN pre kogeneračnú jednotku
  Podolinec
  (silová a sekundárna časť, ochrany)
  12/2010 – 02/2011
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES 110/22 kV Vranov, Svidník
  Výmena mech. ochrán za digitálne
  (sekundárna časť-ochrany)
  08/2010 – 11/2010
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES 110/22 kV Poprad_rekonštr.
  (silová a sekundárna časť, ochrany, koordinácia stavebnej časti)
  02/2010 – 09/2010
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  SS 22/22 kV Košice Letná
  (silová a sekundárna časť, ochrany, koordinácia stavebnej časti)
  12/2009 – 03/2010
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES 220/110 kV Voľa II_rekonštr.
  (sekundárna časť, ochrany)
  05/2009 – 10/2009
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES 110/22 kV Prešov III_novostavba
  (silová a sekundárna časť, ochrany, koordinácia stavebnej časti)
  11/2008 – 06/2009
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES 110/22 kV Stará Ľubovňa
  Výmena mech. ochrán za digitálne
  (sekundárna časť-ochrany)
  06/2008 – 08/2008
  VSE a.s.
  Mlynská 31, 042 91 Košice
  ES 110/22 kV Košice Juh
  (silová a sekundárna časť, ochrany, koordinácia stavebnej časti)
  05/2008 – 08/2008
  
    | Design: Mgr.art. Milan Juhás   author: Mgr.art. Milan Juhás - www.umelec.sk