Referencie - elektromontáže a revízie | 2008 - 2015

Rok 2015

Naciná Ves - Výstavba PB, územnenie

Stražské - Rekonštrukcia trafostanice MTR6

Stražské - Rekonštrukcia trafostanice MTR5

Plechotice - Rekonštrukcia VN 269

Veľký Horeš - Výstavba a demontáž podperných bodov

Vyšná Olšava - Rekonštrukcia NN, DP

Vojtovce - Rekonštrukcia NN, DP

Orechová - Rekonštrukcia NN, DP, VO

Horňa - Zriadenie TS, rekonštrukcia NN, DP, VO

Tibava - Oprava VN

Husák - Oprava VN

Ruská Bystrá - Oprava NN, DP, VO

Krčava - Rekonštrukcia NN, DP

Trebišov - Oprava VN 227

Rad - Výstavba TS, rekonštrukcia NN, DP, VO

Michalovce - rekonštrukcia VN

Košice Chrastie - rekonštrukcia NN, DP, VO

Sečovce - oprava NN

Zbince - rekonštrukcia NN, DP, VO

Sobrance Komárovce - rekonštrukcia NN

Sobrance Nam. Slobody - rekonštrukcia NN

Snina - výstavba TS, rekonštrukcia VN, NN

Veľké Kapušany - rekonštrukcia NN

Zdoba - výstavba TS, rekonštrukcia NN, DP, VO

Sasova - výstavba TS, rekonštrukcia NN, DP, VO

Trebišov - rekonštrukcia trafostanice MTR 0017
Rok 2014

Pozdišovce - Rekonštrukcia NN, DP

Kraľovský Chlmec - Výstavba TS, rekonštrukcia NN, DP, VO

Slivnik - Výstavba TS, rekonštrukcia NN, DP, VO

Michalovce - Rekonštrukcia VN vedenia

Trebišov - Rekonštrukcia trafostanice MTR 0010

Trebišov - Rekonštrukcia trafostanice MTR 0020

Plechotice - Rekonštrukcia NN, DP

Kráľovsky Chlmec - Rekonštrukcia VN

Trebišov ul. Letná - Rekonstrukcia NN, VO, DP

Michalovce - Rekonštrukcia trafostanice Hviezdoslavova MTR 0364 0045

Michalovce - Rekonštrukcia trafostanice Poliklinika MTR 0364 0043

Michalovce - Rekonštrukcia trafostanice JUH 3 MTR 0364 0033

Strážske - Rekonštrukcia trafostanice MTR 0454 0007

Michalovce - Rekonštrukcia trafostanice Stráňany MTR 0364 0011

Michalovce - Rekonštrukcia trafostanice pri Chemkostave MTR 0364 0026

Vyšná Vladica - Rekonštrukcia NN, VO, DP

Rok 2013

Michalovce - Oprava trafostanice MTR 50

Obec Abranovce - Rekonštrukcia a rozšírenie časti NN siete

Prenájom mobilných plošín 14 m. okr.Trebišov, okr.Michalovce, okr.Sobrance, okr.Vranov n. T.

Obec Kojatice - Rekonštrukcia VN, TS, NN, DP, VO a rozhlas

Vojčice - Revízia a oprava elektroinštalácie Materskej školy

Obec Dulová Ves - Rekonštrukcia NN siete, DP, VO a rozhlas

Bratislava - Elektroinštalácia haly, napájacie rozvody

Medzev - Rekonštrukcia NN prípojky na polopriame meranie

Košice - Zhotovenie bleskozvodu na klimatizacie

Drienovec - Realizácia VN vedenia a VN odpájača

Sobrance - Oprava trafostanice MTR 16

Michalovce - Oprava trafostanice MPR 47

Michaľany TAJBA - Rekonštrukcia ovládacich obvodov prívodu

Obec Rozhanovce - Rekonštrukcia VN, TS, NN, DP, VO a rozhlas

Košice - Revízia školy Ekonomickej univerzity

Košický kraj - Servisné prehliadky, zásahy a revízie FVE

Obec Koňuš - Rekonštrukcia VN, TS, NN, DP, VO a rozhlas

Košice - Revízia internátu Ekonomickej univerzity

Košice - UPSVaR - Výmena neónových svietidiel v troch AB

Rok 2012

Obec Horovce - Rekonštrukcia NN siete VSE - II.etapa

Obec Horovce - Rekonštrukcia NN siete VSE I.etapa

FVE Sninské rybníky 8.16 kW

FVE Snina 8.16 kW

Realizácia diaľkového monitoringu fotovoltických elektrárni cez Sunny portál SMA na:
FVE 100 kWp Trebišov, FVE 100 kWp Košice,FVE 100 kWp Humenné, FVE 100 kWp Snina, FVE 100 kWp Martin, FVE 35 kWp Trebišov,
FVE 17 kWp Košice

Realizácia diaľkového monitoringu fotovoltických elektrárni cez komunikačné rozhranie elektromera na:
FVE 44 kWp Medzilaborce, FVE 14,4 kWp Trebišov

Revízie - Ekonomická univerzita Bratislava č.11

Revízie - Ekonomická univerzita Bratislava č.13

Revízie - Horovce, Napájacie rozvody z trafostaníc VSE

Revízie - OC Cassovar, Sanu Babu Slovakia Košice

FVE Humenné 62 kW

OC Humenné - Prekládka napájacieho rozvodu NN

FVE Trebisov 14.4 kW

FVE Trebišov 17 kW

FVE Košice 4.6 kW

FVE Brestov 10 kW

FVE Beluša 3 kW

FVE Humenné 99,84 kW

FVE Košice 17,71 kW

FVE Košice 99,82 kW

FVE Lastomír 4,3 kW

FVE Martin 99,84 kW

FVE Medzilaborce 44 kW

FVE Ovčie 8,46 kW

FVE Snina 99,82 kW

FVE Trebišov 35,19 kW

FVE Trebišov 4,3 kW

FVE Trebišov 4,6 kW

FVE_Trebišov 99,82 kW

Roky: 2010 - 2011

FVE Červenica 0,8 MW

FVE Kobily 1 MW

FVE Zamutov 17 kW

Revízie - U.S.Steel Košice - Administratívne budovy

Revízie - U.S.Steel Košice - Prevádzka Vysoké pece I

Roky: 2008 - 2010

(Trafostanice a napájacie rozvody, Elektroinštalácie a bleskozvody, Revízie)

Vináreň – Mitera Brehov
Rodinný dom - Horvát
Autoservis TOMA Trebišov - napájacie rozvody a trafostanica
Priemyselný park Trebišov, most východ západ, ul. Cukrovarská, hala č.4 + napájacie rozvody
Priemyselný park Trebišov, most východ západ, ul. Cukrovarská, hala č.5 + napájacie rozvody
Priemyselný park Trebišov, most východ západ, ul. Cukrovarská, hala č.7 + napájacie rozvody
Priemyselný park Trebišov, most východ západ, ul. Cukrovarská, hala č.8 + napájacie rozvody
Priemyselný park Trebišov, most východ západ, ul. Cukrovarská, hala č.9 + napájacie rozvody
Priemyselný park Trebišov, most východ západ, ul. Cukrovarská, prístrešok + napájacie rozvody
Priemyselný park Trebišov, most východ západ, ul. Cukrovarská, Vrátnica + napájacie rozvody
Priemyselný park Trebišov, most východ západ, ul. Cukrovarská, AB + napájacie rozvody
Priemyselný park Trebišov, most východ západ, ul. Cukrovarská - trafostanica
Mestský úrad Matrika, Trebišov
Mestský úrad Serverovňa, Trebišov
Verejné WC pri BILLE, Trebišov + napájacie rozvody
Šiňanský prístavba, Trebišov
Šiňanský bar 12-tka, Trebišov
Rodinný dom Demian – Sečovce
inteligentná elektroinštalácia
Autoservis Ivan, Trebišov + napájacie rozvody a trafostanica
Rodinný dom – Maly, Trebišov
Hamburgáreň – Maly, Trebišov
Hamburgáreň – Maly, Košice
Plynová pumpa – Rusnak, Trebišov + napájacie rozvody a trafostanica
Papiernický priemysel – haly Gemerská Hôrka + napájacie rozvody a trafostanica
Rodinný dom – Mitera, Brehov
Mestský úrad WC, Trebišov
Priemyselný park Trebišov, most východ západ, ul. Cukrovarská, BLIKA + napájacie rozvody
Plynová pumpa pri TOME, Trebišov
Prečerpávacia stanica odpadových vôd Čerhov + napájacie rozvody
Prečerpávacia stanica odpadových vôd Malá Tŕňa + napájacie rozvody
Prečerpávacia stanica odpadových vôd Veľká Tŕňa + napájacie rozvody
Prečerpávacia stanica odpadových vôd Slovenské Nové Mesto + napájacie rozvody
Prečerpávacia stanica odpadových vôd Borša + napájacie rozvody
USS Košice – kyslikáreň
USS Košice – Vysoké pece I, revízie el. zariadení
USS Košice – Administratívne budovy, revízie el. zariadení
Lekáreň Bulová, Trebišov
Výrobná hala SEZ Dolný Kubín + napájacie rozvody a trafostanica
Penzión Slniečko, Šírava + napájacie rozvody
Hotel, reštaurácia, kuchyňa, terasa, Slnečný Lúč + napájacie rozvody
Veľká prečerpávacia stanica Hraň + napájacie rozvody a trafostanica
Sopklima, Sečovce + napájacie rozvody
Oddelenie dialízy, Nemocnica Trebišov
Hotel Biele Studničky, Dargov
Predajňa Halierik, kancelárie, Sečovce
Rodinný dom Rojtáš
Stavebniny Rojtáš
Bytový dom Slanec + napájacie rozvody
Základná a materská škola Lastovce, úprava elektroinštalácie, bleskozvod, revízie
Obecný úrad Lastovce, úprava elektroinštalácie, bleskozvod, revízie
Stredná poľnohospodárska škola, Stará Ľubovňa + napájacie rozvody a trafostanica

  | Design : www.360virtualne.sk   author: www.360virtualne.sk