KONTAKT

ELPROTECH s.r.o.
Milhostovská 125
075 01 Trebišov

www.elprotech.sk
elprotech@elprotech.sk

Obchodné informácie:
IČO: 44 101 341
DIČ: 2022599920
IČ DPH: SK2022599920

Obchod a marketing:
Ing. Miroslav Hoľan
+ 421 905 961 899
holan.miroslav@elprotech.sk

Projekty, inžiniering :
Ing. Martin Paulik
paulik.martin@elprotech.sk

Príprava a realizácia zákazok:
Ing. Martin Konečný
konecny.martin@elprotech.sk
Ing. Jozef Zemlinský
zemlinsky.jozef@elprotech.sk

Vedúci montážnych skupín:
Stanislav Hoľan

Ekonomika, účtovníctvo:
Katarína Princíková

  | Design : www.360virtualne.sk   author: www.360virtualne.sk