Elektromontáže a revízie

  1. Dodávky a elektromontážne práce, revízie, certifikácie na kľúč:

 • elektroinštalácie v priemyselných halách
 • elektroinštalácie v obchodných centrách
 • elektroinštalácie v administratívnych budovách
 • elektroinštalácie v rodinných a bytových domoch
 • elektroinštalácie v hoteloch, školách, nemocniciach
 • inteligentné elektroinštalácie
 • dodávka a montáž bleskozvodov
 • dodávka a montáž elektrických káblových a vzdušných vedení, prípojok VN, NN
 • dodávky a montáže kioskových a stožiarových trafostaníc VN/NN
 • dodávky a montáže RIS (rozvádzačové istiace skrine)
 • napájacie rozvody VN a NN
 • rekonštrukcia VN a NN káblových a vzdušných vedení
 • elektromontáže čerpadlových súprav ČOV v mestách a obciach
 • elektromontáže prečerpávacích staníc odpadových vôd
 • montáž vonkajšieho stĺpového osvetlenia komunikácii
 • montáž fotovoltických elektrárni
 • vyvedenie výkonu z kogeneračných jednotiek
 • revízie elektrických zariadení
 • certifikácie

  | Design : www.360virtualne.sk   author: www.360virtualne.sk